Schoonmaken en desinfecteren tegen het coronavirus. Nuttig of onzin?

coronavirus schoonmaken desinfecteren

Schoonmaken of desinfecteren? En wat met het coronavirus?

Het beschermen en bevorderen van gezondheid en hygiëne is in onze samenleving van groot maatschappelijk en economisch belang. We dienen ons bewust te zijn van hoe, wanneer en waar schadelijke micro-organismen worden verspreid zodat we een doelgerichte reiniging kunnen toepassen. Een goede hygiëne kan alleen worden bereikt door een combinatie van goed schoonmaken en gericht desinfecteren.

Schoonmaken vs desinfecteren

Het verschil tussen schoonmaken en desinfecteren

Schoonmaken: het mechanisch of chemisch verwijderen van vuil.

Desinfecteren: het gericht doden, inactiveren of verwijderen van ziekteverwekkende organismen, zoals bacteriën en virussen.

Kruisbesmetting

Wanneer ziekmakende micro-organismen zich op één plaats kunnen vermeerderen en ongewild verder worden verspreid is er sprake van een bijzonder probleem. Bij kruisbesmetting worden micro-organismen door direct contact van het ene oppervlak op het andere overgedragen, een van de meest voorkomende oorzaken van microbiologische verontreiniging.

Veelal heb je geen of weinig invloed op diverse factoren van besmetting. Echter, je hebt altijd invloed op de factor ‘overleving en verspreiding’, het verkleinen van de kans op besmetting is hier dan ook het meest effectief.

Handen wassen

Veel ziektes verspreiden zich via de handen. Overdracht van mens tot mens vindt het vaakst via de handen plaats, soms via direct contact en soms door verspreiding via contactoppervlakken zoals deurklinken, grepen enz. Het grondig wassen van onze handen met water en zeep is de belangrijkste hygiënemaatregel omdat veel van deze micro-organismen op deze manier al worden verwijderd.

Schoonmaken

Het is altijd nodig om eerst schoon te maken alvorens je gaat desinfecteren. Initieel moet eerst het zichtbaar vuil weggenomen worden, nadien kan je beginnen aan het onzichtbare vuil.

Desinfecteren

In een professionele omgeving waar de kans op besmetting zeer reëel is en een risico vormt is desinfecteren noodzakelijk. Ook op plaatsen waar je niet bij kan maar die wel gereinigd moeten worden is desinfectie de oplossing.

Wat is een goed desinfectiemiddel

Een product behoort officieel tot de desinfectiemiddelen (onderdeel van de groep biociden) als het een toelating heeft. De officiële definitie van biocide: “werkzame stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, een of meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijke te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden.”

Je herkent een toegelaten desinfectiemiddel aan het B-nummer. Hierdoor ben je alvast zeker dat het veilig is voor mens, dier en milieu, de werkzaamheid werd getest en dat er een voorgeschreven gebruiksaanwijzing voorhanden is die wettelijk verplicht strikt te volgen is door de gebruiker.

Manuele ontsmetting

Manuele ontsmetting wordt frequent aangeboden door schoonmaakbedrijven en ontsmettingsbedrijven. Er zijn echter een aantal cruciale beperkingen met mogelijks ingrijpende gevolgen aan verbonden.

 • Onbereikbaarheid: de wetenschap dat niet alle omgevingsoppervlakken behandeld worden
 • Natte desinfectie – achterblijven van residu t.g.v. (het overslaan van) manuele naspoeling
 • Manueel werk: gevaar voor menselijke fouten
 • Hoge kost.
 • Niet meetbaar
 • De beperkte reproduceerbaarheid.

No-Touch desinfectie

No-Touch desinfectie gaat oppervlakken desinfecteren zonder dat een persoon ermee in contact komt, het omgekeerde van een manuele ontsmetting. Er is daarbij niet langer sprake van een persoon die de ontsmetting uitvoert, mogelijk ook blootgesteld wordt aan contaminatie en op zijn beurt een kruisbesmetting kan veroorzaken.

We denken hierbij aan verschillende concepten van ‘No Touch’ desinfectie die de volgende eigenschappen hebben:

 • Alle oppervlakken in de ruimte worden ontsmet
 • Droge desinfectie, geen residu – naspoelen overbodig
 • Automatische desinfectie, no-touch principe
 • Voordelig en kostefficiënt
 • Meetbaar en valideerbaar.
 • Reproduceerbaar
 • 100% Materiaalcompatibiliteit
 • Behandelde ruimtes zijn meteen of heel snel na behandeling vrij voor gebruik.

Bovenal is de technologie uiterst eenvoudig in gebruik en kan het mogelijks door uw huidige schoonmaakpartner ingezet worden.   Laten we praten over no-touch desinfectie van uw faciliteiten »

En wat met het coronavirus?

De gevolgen van een coronavirus uitbraak voor uw bedrijf

Een uitbraak van het coronavirus kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Meer mensen zullen ziek worden en kunnen overlijden, dan tijdens een gewone seizoensgriep.

Hieronder leest u wat de gevolgen zijn van virusuitbraak voor uw bedrijf kunnen zijn:

Uitval personeel: niet alleen vanwege ziekte.

Personeelsuitval heeft een aantal redenen:

 • Zelf ziek worden;
 • Zorgen voor andere mensen die ziek zijn (bijvoorbeeld familie- of gezinsleden en omgeving);
 • Zorgen voor (gezonde) jonge kinderen die niet naar school of kinderopvang kunnen vanwege uitval leerkrachten of door sluiting;
 • Verzuimen door angst voor besmetting.

Welke andere effecten

Maar niet alleen in uw bedrijf blijven mensen thuis. Ook andere bedrijven en organisaties waar u mee samenwerkt, waar u van afhankelijk bent, krijgen met personeelsuitval te maken. En dat heeft weer gevolgen voor uw bedrijfsvoering.

Hieronder volgt een opsomming van mogelijke andere effecten op uw bedrijf:

 • Verstoorde bevoorrading van materialen die nodig zijn voor lopende (vitale) activiteiten;
 • Verminderde beschikbaarheid van diensten van leveranciers;
 • Toe- of afgenomen vraag bij uw klanten naar bepaalde producten en/of diensten;
 • Liquiditeitsproblemen.

Al deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben voor uw bedrijf of organisatie

Vraag uw schoonmaakpartner naar aangepaste en verbeterde reinigingsopties.

Zit even samen met het schoonmaakbedrijf om ondermeer uw bezettingsgraden en gebruikspatronen te bekijken zodat uw specifieke behoeften bepaald kunnen worden. Bepaal in functie van uw bedrijf en bedrijfsprocessen welke mogelijke opties voor u een oplossing kunnen bieden:

 • Verhoogde schoonmaakfrequentie
 • Aangepaste ontsmettingsproducten ter vervanging van algemene schoonmaakmiddelen
 • Verbeterde methodiek en desinfectie

Weet dat periodieke schoonmaak een belangrijke eerste stap is naar een gezonde werkomgeving. Om absenteïsme sterk te verminderen gaan we een stap verder, gaan we desinfecteren, en doden we alle virussen, bacteriën, sporen en schimmels die kunnen zorgen voor ziekteoverdracht.

Echter, om een kwalitatieve desinfectie van uw gebouw, ruimte of kamer door te voeren is een voorafgaande goede reiniging noodzakelijk. Het is aangewezen dat hiervoor wordt gebruik gemaakt van een kosteneffectieve desinfectiemethode, geregistreerde desinfectiemiddelen en dat gewerkt wordt volgens protocol. Zo creëer je een optimale desinfectie dat zich vertaald in een sterke daling van ziekteverzuim.

 

Praten over jouw schoonmaak?

Wij maken graag tijd en komen bij u langs voor een gesprek. En het kost je niks!

Nieuwsbrief

Interessante lectuur? Mis ons volgende artikel niet!

Share This